Medikal Tercüme

Medikal tercüme, eczacılık, dişçilik ve tıp gibi alanlarında yazılmış metinlerin ilgili uzmanlar tarafından çevirisinin yapılmasıdır.

Bu alanda genel olarak;
• Araştırma ve makalelerin,
• Uzman raporlarının,
• Medikal kitapların,
• İlaç prospektüslerinin,
• Tıbbi cihazların kullanma kılavuzlarının,
• Tıbbi konferansların tercüme edilmesi istenilmektedir.