Sırpça

Sırpça

Teknolojinin günden güne gelişmesi ile birlikte dünyada mesafeler gittikçe kısalmaya başlamıştır. Bugün internet ve bilgisayarlar aracılığı ile dünya çapında her insan ile iletişim kurmak mümkün hale gelmiştir. Aynı şekilde internet kullanımının yaygınlaşması ile gerekli bilgiye ulaşmak artık daha kolay bir iş haline gelmiştir. Ancak her ne kadar bilgiye ulaşma seçenekleri çok olsa da her aranılan bilgi insanın kendi ana dilinde yazılmış olmayabiliyor. İnternette ulaşılabilecek bütün bilgilerin neredeyse yarısının İngilizce dilinde yazılmış olması İngilizce başta olmak üzere daha birçok dillerde ikinci yabancı dil eğitiminin önemini göstermektedir. Bununla birlikte İngilizce günümüz dünyasında resmi olarak olmasa da ortak yabancı dil statüsüne kavuşmuş gibi görünmektedir. Bugün yabancı milletlerden birçok insan anlaşmak ve konuşmak için ortak dil olarak İngilizceyi kullanmaktadır. Yabancı dilin bir tercih sebebinden çok bir gereksinim haline geldiği alanlardan biri de iş hayatıdır.

Günümüz Türkiye’sinde birçok kurum ya da kuruluş yabancı şirketler ile iş faaliyetlerini yürütmektedir. Türkiye’deki kimi şirketler yurt dışı merkezli şirketlerin bir kolu durumunda iken kimisi ise Türkiye merkezli olmasına rağmen yabancı şirketler ile sıklıkla iş yapar hale gelmiştir. Hal böyle olunca yabancı dil bilen çalışana duyulan ihtiyaç çoktur. Bu nedenle iş hayatında yabancı dil bir gereksinim haline gelmiştir. Ancak her ne kadar bütün çalışanları yabancı dil bilse de bir şirketteki resmi yazışmaların ya da anlaşmaların tercüme edilmesi için yeminli çevirmenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü yabancı şirketler ile iş yapan şirketler ya da yabancı bir ülke merkezli olup Türkiye’de iş yapmak isteyen kurum ve kuruluşlar devletin ilgili kurumlarına gerekli belgeleri sunarken orijinal belgelerin çevirilerini sunmak zorundadırlar. Resmi birer belge oldukları için bu belgelerin çevirilerinin yeminli ve lisanslı tercümanlar tarafından yapılmış olması gerekir. Bu nedenle birçok şirket yeminli tercüman hizmetine ihtiyaç duyar. Yeminli tercümanlara olan bu arzı karşılayabilmek için kurulmuş olan bursa sırpça yeminli tercüme bürosu olarak ihtiyacını duyduğunuz yeminli tercüman hizmetini sunuyoruz.

Vize Ve Oturma İzni İşlemleri İçin Bursa Sırpça Yeminli Tercüme Bürosu

Gelişen teknoloji ile birlikte dünyada mesafeler kısalmaya başlamıştır. Günümüzde birçok insan çalışmak ya da yaşamak için farklı ülkelere gitmeyi tercih etmeye başlamışlardır. Turistik geziler için sıklıkla tercih edilen ülkeler günümüzde çalışmak ve yaşamak için de tercih edilmeye başlanmıştır. Çeşitli sebeplerden dolayı yurt dışına çıkmak, orada çalışmak ya da yaşamak için gitmek isteyenlerin ihtiyaç duydukları bazı belgeler vardır. Bugün birçok ülke turistik ziyaret ya da çalışma için vize ya da çalışma izni istemektedir. Bu belgelerin alınması sırasında ibraz edilmesi gereken birtakım belgeler vardır. Örneğin bir ülkeye turistik ziyaret için gitmek için vize alınmak istendiğinde istenilen belgelerden biri ekonomik durumun gösterildiği belgelerdir. Bu belgeler maaş dökümü ya da birikmiş bir miktar paranın gösterildiği ve bankalardan alınan resmî belgeler olabilir. Ancak bu belgelerin vize alınmak istenen ülkenin kendi dilinde sunulması gerekir. Bunun için de o dilde çevirmene ihtiyaç duyulur.

Çalışmak için gitmek isteyenlerden istenen belgeler arasında ise o alanda çalışmak için yeterli olunduğunu gösteren belgeler vardır. Bu belgeler diploma, mesleki yeterlilik belgeleri, kurs belgeleri ya da yabancı dil yeterlilik belgeleri olabilir. Aynı şekilde bu mesleki yeterlilik belgelerinin de vize ya da çalışma izni alınmak istenen ülkenin konuştuğu dilde sunulması gerekmektedir. Bu nedenle bu dilde çeviri yapabilecek yeminli ve lisanslı tercümanlara ihtiyaç duyulur. Bu ihtiyacı karşılamak için Sırpça da dahil olmak üzere birçok dilde yeminli tercümanlık hizmetini bulabileceğiniz bursa sırpça yeminli tercüme bürosu olarak kaliteli tercümanlık hizmeti sunmaktayız. Bunlara ek olarak yurt dışında eğitim görmek isteyenler için yurt dışı eğitim danışmanlığı ya da dil okulu danışmanlığı hizmeti de vermekteyiz. Yeminli ve lisanslı tercümanlardan oluşan ekibimiz ile kaliteli ve eksiksiz bir çeviri hizmeti verebilmek için çalışıyoruz.

Simültane Çeviri Hizmeti İle Bursa Sırpça Yeminli Tercüme Bürosu

Her türlü resmi iş belgeleri, anlaşma belgeleri, sigorta belgeleri ya da diploma, kimlik belgesi, mesleki yeterlilik belgeleri gibi özel belgelerin Sırpça da dahil olmak üzere birçok dünya dilinde tercümesi hizmetini sunduğumuz ve her biri yeminli ve lisanslı çevirmenlerden oluşan ekibimiz ile Bursa Sırpça yeminli tercüme bürosu olarak yazılı çevirinin yanında sözlü çeviri hizmeti de sunmaktayız. Sözlü çeviri genellikle simültane çeviri olarak da bilinir. Simültane çeviri genel hatları ile bir dilde yapılan konuşmanın aynı anda hedef dile çevrilerek dinleyici kitleye anlatılması olarak tanımlanabilir. Sözlü çevirinin kullanıldığı birçok alan olsa da sözlü çeviriye en çok ihtiyaç duyulan alanlar toplantı, konferans, panel, forum ya da açılış törenleri gibi bir kalabalığa yapılan konuşmaların olduğu etkinliklerdir.

Hedef kitlenin çok kalabalık olduğu durumlarda sözlü çeviri sırasında mikrofon ya da hoparlör gibi ses sistemlerine ihtiyaç duyulur. Sözlü çeviri yazılı çeviri ile kıyaslandığında daha zor bir iş gibi görünebilir. Sözlü çeviri konuşulan konunun anında tercümesini gerektirdiği için yazılı çeviriye göre daha çok özen ve dikkat isteyen bir iş olarak görülebilir. Bunun yanında yazılı tercümede olduğu gibi sözlü çeviride de çevirmenin ilgili konu hakkında bilgi sahibi olması büyük önem taşır. Konuşmada kullanılan terimlerin ya da atasözü ve deyim gibi özel ifadelerin doğru ve eksiksiz olarak çevrilmesi, konunun parçalanmadan ve dinleyicinin dikkatini dağıtmadan aktarılabilmesi için önemlidir. Bu nedenle sözlü tercüman seçilirken konuşmanın yapıldığı alan ile ilgili bilgi sahibi olup olmadığına özen gösterilmelidir.

Yorumlar kapatıldı.

Tercüme Yazılarımız

Blog yazılarımız ile Tercüme'ye dair her türlü gelişme ve haberleri yakından takip edebilirsiniz.

Bursa Çeviri Tercüme Hizmeti
Bursa Tercüme Çeviri Hizmeti
Tercüme ve Çeviri Bürosu