Hangi Ülkede Hangi Diller Konuşuluyor?

Hangi Ülkede Hangi Diller Konuşuluyor?

Dil, düşünce ve duyguları ifade etmek için karmaşık akustik ve kinetik sinyal sistemleri elde etmek ve kullanmak için özel olarak insan kapasitesidir ve dil bilgi ve deneyim alışverişinde kullanılır. Bu gezegendeki sorun dil sistemlerinin bölgeden bölgeye büyük farklılıklar göstermesidir. Çeşitlilik o kadar farklı olabilir ki, bir birey başka bir bölge veya ülkeden bir üyenin dilini anlamıyor.

Günümüzde araştırması tamamlanan ve bilinen dil sayısı 6.900’un üzerindedir. Birleşmiş Milletler’in araştırmalarına göre ise dünyada konuşulan, 7000 – 8000 arasında dil bulunmaktadır. Hala konuşulan dillerin büyük bir kısmı, unutulmak üzeredir. Bu dilleri konuşan insan sayısı 10.000’den azdır. Hindistan’da 198, ABD’de 190, Avustralya’da 108 dil unutulmaya aday olan dillere ev sahipliği yapmaktadır. Birleşmiş Milletler bu dilleri tehlikede olan diller sınıfına almıştır. Dünya nüfusunun büyük çoğunluğu sadece birkaç dile odaklanmıştır. 7000 dilin büyük çoğunluğu kabile çapında konuşulmaktadır. Her ülkenin sadece kendine ait bir dili yoktur ve başta İngilizce olmak üzere Fransızca, İspanyolca, Arapça ve Çince gibi diller milyarlarca insan tarafından konuşulmaktadır. İngilizce, en çok konuşulan diller arasında yer alırken sadece İngiltere’de değil farklı ülkelerde de resmi olarak kabul edilmektedir. İlk bakıldığında tüm dünyada herkes İngilizce konuşuyor, gibi gelir. Ancak kesinlikle herkes İngilizce konuşmuyor. Araştırmalara göre, dünyadaki toplam nüfusun sadece % 5,6’sı ana dil olarak İngilizce konuşuyor. İkinci veya üçüncü dil olarak İngilizce konuşan insanlar sayıldığında bu sayı iki katına çıkar. Muhafazakar tahminlere göre, bu dünya nüfusunun beşte dördünden fazlasının İngilizce bilmediği anlamına geliyor.

ulkeler ve dilleri - Hangi Ülkede Hangi Diller Konuşuluyor?

Ülkeler ve dilleri farklı farklı olsa da birçok insan kendi dillerinin yanı sıra diğer dilleri de öğrenerek kültürlerini geliştirmektedir.

Bugün en yaygın olarak konuşulan (ve muhtemelen en hızlı yayılan) dünya dili, dünya çapında 1.1 milyardan fazla yerli ve ikinci dil kullanıcısı olan İngilizcedir. Benzer gerekçelerle, Fransızca ve İspanyolca da yaygın olarak dünya dilleri olarak sınıflandırılmaktadır. Diğer olası dünya dilleri Arapça, Mandarin Çincesi, Rusça ve Portekizce’dir. Tarihsel olarak, Mısır, Eski Yunanca, Latin, Klasik Çince, Farsça, Sanskritçe ve Klasik Arapça da dünyanın büyük bölgelerinde lingua francas olarak yer almaları nedeniyle dünya dilleri olarak işlev görmüştür.

Türkçe’nin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri

Türkçe, Türk insanın gittiği her yerde yayılmış ve gelişmiştir. Türkçeyi, dünya nüfusunun yüzde 3’ü kullanmaktadır. Dünya dilleri arasında 5.sırada olan Türkçemizi, 220 milyon kişi konuşmakta… 6 gruba ayrılan Türkçe bu 6 grubun içinde 39 farklı Türkçe lehçeye sahip.

Dil Öğrenmek Neden Önemli?

Başka bir dil öğrenmek, öğrenciye diğer kültürün zihnine ve bağlamına girme yeteneği verir. Bir kültürü kendi terimleriyle iletişim kurma ve anlama yeteneği olmadan, o kültüre gerçek erişim engellenir. Bu neden önemli? Ulusların ve halkların mal ve hizmet sağlamak, siyasi anlaşmazlıkları çözmek ve uluslararası güvenliği sağlamak için başkalarına bağımlı oldukları bir dünyada, diğer kültürleri anlamak çok önemlidir. Kültürlerarası duyarlılık eksikliği güvensizlik ve yanlış anlamalara, işbirliği, müzakere ve uzlaşma yetersizliğine ve hatta belki de askeri yüzleşmeye yol açabilir. Kültürlerarası anlayış, dil becerilerine sahip olan ve böylece kendi ulusuna veya topluluğuna, içeriden yabancı kültürlere bakış açısı kazandırabilen, yabancı haber kaynaklarını anlayabilen ve uluslararası durumlar ve güncel olaylar hakkında başka bakış açıları sağlayan kişilerle başlar. Küresel toplumda hayatta kalmak için her ulusun böyle bireylere ihtiyacı vardır. Diğer dillerde yetkin bir kişi kültürler arasındaki boşluğu doldurabilir, uluslararası diplomasiye katkıda bulunabilir, ulusal güvenliği ve dünya barışını destekleyebilir ve uluslararası ticarette başarılı bir şekilde yer alabilir.

Küreselleşme ve hareketlilik ve iletişim dünyayı bir araya getirdikçe, küresel vatandaşların diğer dillerde yetkin olma ihtiyacı her zamankinden daha acil. Amerika Birleşik Devletleri, yabancı dil bilgisi olmayan lise öğrencilerini rutin olarak mezun eden tek sanayileşmiş ülkedir. Avrupalıların % 52,7’si hem anadilinde hem de en az bir başka dilde akıcı konuşurken, Amerikalıların sadece % 9,3’ü hem anadilinde hem de başka bir dilde akıcı konuşabilmektedir. Türkiye’de bu durum daha da düşüktür. İkinci dil olarak bir başka dili konuşabilen insan sayımız % 7.8’ler civarındadır.

PAYLAŞ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Tercüme Yazılarımız

Blog yazılarımız ile Tercüme'ye dair her türlü gelişme ve haberleri yakından takip edebilirsiniz.

Yeminli Tercüme Nedir ve Neden Bu Kadar Önemlidir?
3 Madde ile Yüksek Kaliteli Tercüme
Tercüme Bürosunun Kalitesini Gösteren Etmenler